Prezentacije pobjedničkih ekipa

A kategorija (3. i 4. razred srednje škole)


1. Mjesto

DOMALU
Mentorica: Martina Novak
Učenici: Mateo Cuković, Luka Posavec i Domagoj Šanjek
Škola: Elektrostrojarska škola Varaždin
prezentacija

2. Mjesto

DAMA
Mentorica: Martina Novak
Učenici: David Copak i Martin Hrastić
Škola: Elektrostrojarska škola Varaždin
prezentacija

3. Mjesto

MAČKULA
Mentorica: Nada Ratković
Učenice: Gabrijela Gašpar, Mirna Jurko i Ema Lovrić
Škola: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
prezentacijaB kategorija (1. i 2. razred srednje škole)


1. Mjesto

BEOUTLIER
Mentorica: Jelena Gusić
Učenica: Nina Zrinski
Škola: Prva gimnazija Varaždin
prezentacija

2. Mjesto

SILA
Mentorica: Martina Novak
Učenice: Lana Bošnjak, Iva Mlinarec i Sara Tvarog
Škola: Elektrostrojarska škola Varaždin
prezentacija

3. Mjesto

ČOKSICE
Mentorica: Gordana Divić
Učenice: Marija Šarić, Veronika Muraja i Leda Bielić
Škola: Srednja škola Novska
prezentacija


Nagrada javnosti

A kategorija (3. i 4. razred srednje škole)


MAČKULA
Mentorica: Nada Ratković
Učenice: Gabrijela Gašpar, Mirna Jurko i Ema Lovrić
Škola: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
prezentacijaB kategorija (1. i 2. razred srednje škole)


ČOKSICE
Mentorica: Gordana Divić
Učenice: Marija Šarić, Veronika Muraja i Leda Bielić
Škola: Srednja škola Novska
prezentacijaNagrada javnosti - osvojeni glasoviProjekt je financiran sredstvima Europske unije