Prezentacije pobjednika

A kategorija (3. i 4. razred srednje škole)


1. Mjesto

DOKTORI
Mentorica: Martina Novak
Učenici: Šimun Ćosić, Fernando Perak i Karlo Svetec
Škola: Elektrostrojarska škola Varaždin
prezentacija

2. Mjesto

GAVRAN
Mentorica: Lara Novak
Učenici: Jelena Nakić, Leona Pačalat i Ivona Kurtoić
Škola: Prva gimnazija Varaždin
prezentacija

3. Mjesto

STAT3TIMRI
Mentorica: Dolores Guštin
Učenici: Dora Smolčić, Borna Matulj i Vid Macan
Škola: Ekonomska škola Mije Mirkovća Rijeka
prezentacijaB kategorija (1. i 2. razred srednje škole)


1. Mjesto

FJ
Mentorica: Lea Božić
Učenici: Filip Jugović i Jakov Jugović
Škola: Srednja škola Novska
prezentacija

2. Mjesto

MINISTRICE
Mentorica: Nina Čuljak
Učenici: Ana Šantek i Ema Vuković
Škola: Ekonomska škola Velika Gorica
prezentacija

3. Mjesto

LIMETA
Mentorica: Mirela Brumec
Učenici: Maja Kolar i Lana Žegor
Škola: Medicinska škola Varaždin
prezentacija


Nagrada javnosti

A kategorija (3. i 4. razred srednje škole)


KABACCO
Mentorica: Marina Ninković
Učenici: Marko Šafar, Tomislav Facković i Borna Gregović
Škola: XV. gimnazija Zagreb
prezentacijaB kategorija (1. i 2. razred srednje škole)


FJ
Mentorica: Lea Božić
Učenici: Filip Jugović i Jakov Jugović
Škola: Srednja škola Novska
prezentacijaNagrada javnosti - osvojeni glasoviProjekt je financiran sredstvima Europske unije

Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost Državnog zavoda za statistiku.
Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za uporabu informacija koje sadrži internetska stranica.