Kategorija A


DOKTORI
KAPIBARE
TIGRIĆI1
STAT3TIMRI
AZIMUT
A2XN
GAVRAN
VIJECE
KABACCO
EKOSTATYX
4DIKICE

Kategorija B


EKOSTAT
MAMUTI
PITAGORCI
MINISTRICE
LIMETA
FJ
ELPROSICE
CROATICA
FBM
TIM2

Projekt je financiran sredstvima Europske unije

Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost Državnog zavoda za statistiku.
Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za uporabu informacija koje sadrži internetska stranica.