Kategorija A


GOSPODA
TIM1
KEMIČARI
ŽIRAF3
BIMBOLO
GUSARI
ELPROSICE
DREAMTEAM
REPIKOVEC
IVESSA

Kategorija B


SALDO
LORELAI
TRICEPSI
TEHNIČAR
KAPITAL
TRIOSONATA
BOBIJI
KRIZA
PURGERKE
BRONHI

Projekt je financiran sredstvima Europske unije

Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost Državnog zavoda za statistiku.
Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za uporabu informacija koje sadrži internetska stranica.